Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 
Počátky organizovaného chovatelství drobných hospodářských zvířat v našem regionu byli řízeny „Okresním sdružením chovatelů“, založeném 19.1.1911 v Milevsku. Spolek chovatelů drobného zvířectva v Milevsku byl založen před 90-ti lety 2.6.1926. Za 10 let, 13.10.1936 byl v Milevsku založen „ Spolek chovatelů poštovních holubů“. Válečné období roku 1939-1945 bylo poznamenáno přísnými Protektorátními předpisy o chovu hospodářských zvířat, jejich kontrole, povinných dodávkách a přísných trestech za jejich porušování. Rozvoj organizovaného chovatelství drobných zvířat nabývá mohutného rozmachu. Zejména v 50-tých letech minulého století, jako mimopracovní zájmová činnost se zaměřením na užitkovost, plemenářskou práci v drobných chovech a jejich propagaci na odborných výstavách. Začátek organizace Milevsko 1. Chovatelská org. v městě Milevsku v duchu zásad a směrnic Československého svazu chovatelů byla založena 14.5.1961 . Měla 13 zakládajících členů. Prvním předsedou byl zvolen Jindřich Hejna. Členové výboru byli dále : Bohumil Justýn, Jaroslav Dvořák a Jan Míka. Členové organizace postupně budovali chovatelská zařízení většinou každý u svého domu. Svépomocí byl brigádnicky zajišťován inventář a zařízení pro konání zvířat. Této činnosti se aktivně věnovali mimo jiné: Jaromír Marvan, Václav Kotrba, Jiří Bolek,Emil Sladovník a Jan Máška. Každoročně byly pořádány vždy v neděli , nejprve na náměstí před hostincem „ U Broučků“, později u staré hasičské zbrojnice Jarní trhy holubů a drůbeže. Zde se setkávali chovatelé z celého okolí. První výstava byla uspořádána v roce 1963 v zahradě Milevské Sokolovny společně s organizací na Mil. Sídlišti. Chovatelům byly vedením Státního statku Milevsko přiděleny do užívání okrajové pozemky , nevhodné pro velkovýrobu k obhospodařování a získávání potřebného krmiva a okopanin. Členové org. Se zúčastňovali místních, okresních, později i celostátních výstav, kde mnozí získali významná ocenění. Činnost org. byla na výši, o čemž svědčí umístnění v okres. soutěži. V roce 1979 se org. Milevsko 1 sloučila s org. Milevsko 3 na Starém sídlišti v jednu společnou org. Milevsko 1. Začátky org. Milevsko 3. V roce 1957 byl přidělen pozemek, na kterém do roku 1961 budovali zájemci chovatelská zařízení a tak vznikla nynější chovatelská farma. V roce 1959 byla založena v rámci Československého svazu chovatelů zákl. org. č.3. Členové se zúčastňovali místních výstav, které pořádali s organizací Milevsko 1 , většinou v prostorách zahrady Milevské Sokolovny. Zúčastňovali se Okresních výstav v Písku, ale i celostátních výstav , kde získali celou řadu významných úspěchů a ocenění. Se svými kolekcemi mláďat se někteří členové zúčastňovali i Mezinárodních výstav v Lipsku v NDR. J. Hurtík , Vysokomýtský, Otto Vlna a F. Vithous získali čestná uznání.Zásluhy o rozvoj a úspěšnou činnost organizace měla řada funkcionářú, Ve funkci předsedy působili: Jaroslav Lívanec, Karel Petřík, Josef Hurtík a Miroslav Kolář. Dlouholetí jednatelé : Emil Bubeníček , František Vithous. V roce 1979 se organizace Milevsko 3 a Milevsko 1 sloučily do jedné společné pod označením Základní organizace Milevsko 1 . O vhodnosti volby a akceschopnosti nové sloučené organizace svědčí řada úspěšných výstav jak místních pořádaných každoročně ale i okresní výstavy , které se konají střídavě v Písku . Výsledkem obětovaného a organizovaného úsilí členů výboru a poctivá práce řady členů bylo roku 1982 zahájeno vybudování výstavní haly . V létě roku 1982 bylo provedeno rozebrání budovy v závodě ZVVZ o půdorysu 12x32 m a její přeprava do prostoru pod Madetou . V prostoru bývalé skládky kde je dnes výstavní hala ČSCH bylo provedeno urovnání terénu a zhotovena zpevněná vyasfaltovaná plocha . Na této ploše byly během září a října 1982 zhotoveny betonové základy pro postavení demontované haly. Při dokončování betonáže základů došlo mezi členy , kteří převážnou část základů zhotovili k debatě o tom, že demontované obvodové stěny haly jsou ve špatném stavu. Bylo tedy rozhodnuto, že obvodové stěny se postaví z popilkových tvárnic. Na účtě ČSCH ZO Milevsko jsme měli cca 50 000.- Kč. V roce 1982 jsme požádali na ÚV ČSCH o nenávratnou půjčku na výstavbu haly. Byla nám poskytnuta ve výši 250 000.- Kč. S výstavbou obvodového zdiva bylo započato v dubnu 1983. 10.srpna bylo obvodové zdivo dokončeno. Jelikož byly použity střešní vazníky z rozebrané budovi ze ZVVZ, která byla stará cca 20 let, musely být na dvou místech podepřeny sloupy a ocelovýni nosníky. Během září 1983 byla smontována střecha a 15. října byla dokončena pokládka eternitu. V listopadu bylo provedeno osazení oken, dveří a podbití římsy. Během zimy se dokončilo osazení stropních podhledových panelů. Práce na vnitřních a vnějších omítkách započaly v březnu 1984. Od května do 15.července se betonovala a natírala podlaha. Výstavba haly byla prováděna brigádnicky, svépomocí. Odpracováno bylo 3 610 brigádnických hodin a zahájila se příprava výstavy. Nejv íce se na výstavbě podíleli.: Předseda ZO Marvan J. - 424 hodin Kříž Fr. - 398 hodin Bolek J. - 278 hodin Marvan S. - 206 hodin Další členové podílející se na výstavbě.: ing. Ivan Klich, Macháček Roman, Neužil František, Hrubý Jiří, Hurtík Josef, Klíma J., Mára E.,Kubíček J. , Marvan J. ml., Štochl Fr.